Posts Tagged ‘Shinji Hirano’

Former Konami Europe President Shinji Hirano Joins Kojima Productions

It’s a reunion.